Random Image

Müügitingimused e-poest

MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus (edaspidi poe omanik)
Registrikood: 80116582
Asukoht: Tasuja pst.6, 71011 Viljandi
Telefon: 43 42050
E-post: tellimine@folk.ee

1. Üldised tellimistingimused
Üldised tellimistingimused kehtivad poe omaniku interneti kodulehel www. folk.ee (edaspidi nimetatud koduleht) asuva plaatide, raamatute, pillide ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud toode või tooted) tellimiskeskkonna vahendusel tekkivate õigussuhete kohta.

Lepingupooled, kes on poe omanik ja tellija, juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest, poe omaniku klientide isikuandmete töötlemise korrast (edaspidi privaatsustingimused) ning e-poe kasutamistingimustes kokkulepitust. Poe omanik on isikuandmete vastutav töötleja, poe omanik edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montoniole.

2. Toodete tellimine ja ostu sooritamine
2.1 Tellija valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse, toodete eest tasumise ja kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse ülevaatamist tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.
2.2 Kõik kodulehel pakutavad tooted on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.3 Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.
2.4 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda Montonio lingi kaudu.
2.5 Tellimus on poe omaniku poolt kätte saadud, kui poe omanik on saatnud tellijale tellimuse kinnituse ja saanud Montoniolt aruande makse laekumise kohta.
2.6 Tellimus jõustub poe omaniku poolt tellijale toote saatmisega.
2.7 Kodulehel pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

3. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
3.1 Tellitud tooted toimetab poe omanik tellijale vastavalt tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas Omniva pakiautomaati, SmartPOSTi pakiautomaati või kulleriga tellija poolt märgitud aadressile.
3.2 Kohaletoimetamise viisi valib tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on tellijale nähtav tellimuse vormistamisel.
3.3 Toodete kohaletoimetamise aeg nii pakiautomaadi kui kulleriga saates on kuni 7 kalendripäeva.
3.4 Tellides kauba pakiautomaati saadetakse tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui tellija pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele ning tellimuse eest tasutud summa tagastatakse tellija arveldusarvele.
3.5 Tellides kauba Omniva kulleriga toob kuller kauba Tellija poolt märgitud aadressile järgmisel tööpäeval. Kohaletoimetamisele eelnevalt võetakse Tellijaga ühendust sobiva kohaletoimetamise kellaaja suhtes. Juhul, kui kuller Tellijaga telefoni teel kontakti ei saa, jäetakse Tellija postkasti teatis ning Tellija saab tellimuse kätte lähimast postkontorist. Kui Tellija pole 15 kalendripäeva jooksul pakil ka postkontoris järel käinud, ega palunud seda kauem hoida, kuulub tellimus tühistamisele ning tellimuse eest tasutud summa tagastatakse tellija arveldusarvele.
3.6 Juhul kui poe omanikul ei ole võimalik tellimust tellijani toimetada tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele, poe omanik hoiab tellimuse summast kinni tellimuse tagastamisega seotud kulud ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse tellija arveldusarvele.

4. Tellimusest taganemine
4.1 Tellijal on õigus toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.
4.2 Juhul, kui tellija poolt tagastatud toode on kasutatud või kahjustatud, muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes või toimimiseks veendumiseks, siis on poe omanikul õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.
4.3 Kui tellija soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne poe omaniku poolset täitmist tellimusest taganeda, siis kohustub tellija sellest võimalikult kiiresti poe omanikule kirjalikult teatama. Kirjalik teade ehk taganemisavaldus tuleb saata elektronposti aadressil tellimine@folk.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada tellija kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
4.4 Kui kirjalik teade ehk taganemisavaldus jõuab poe omanikuni peale poe omaniku poolset tellimuse täitmist, siis kohustub tarbija tagastama tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Tarbija võib tagastada tooted poe omanikule posti teel või tuua aadressil: MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus, Tasuja pst.6, 71011 Viljandi. Tarbija kannab tellimusest taganemisel toodete tagastamise kulud.
4.5 Poe omanik tagastab tarbijale tagastatud toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu. Juhul kui tarbija tagastab tellitud tooted osaliselt, siis poe omanik tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Poe omanik tagastab raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui tellija on tagastanud poe omanikule toote(d) või esitanud tõendi, et on toote(d) tagasi saatnud.
4.6 Raha kantakse tellijale üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine poe omanikule.

5. Tellija õigused
5.1 Tellijal on õigus tellida tooteid poe omaniku kodulehel poe omaniku poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
5.2 Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama poe omaniku poolt fikseeritud tingimustele.
5.3 Tellijal on õigus esitada toote tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone poe omanikule aadressil Tasuja pst.6, 71011 Viljandi või e-posti aadressile tellimine@folk.ee kahe aasta jooksul toote kättesaamisest arvates. Kuue kuu jooksul toote tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega. Tellija peab teatama toote lepingutingimustele mittevastavusest poe omanikule kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse toode sama tootega, välja arvatud juhul, kui vastavat
toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat toodet enam ei ole müügil, siis tellija valikul toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse tellijale toote maksumus.
5.4 Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 4.

6. Tellija kohustused
6.1 Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.
6.2 Juhul, kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri poe omanik toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab poe omanik tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
6.3 Tellimuse vormistamisel kinnitab tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

7. Poe omaniku õigused
7.1 Poe omanikul on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.
7.2 Poe omanikul on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.
7.3 Juhul, kui tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri poe omanik tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.

8. Poe omaniku kohustused
8.1 Poe omanik kohustub tellijani toimetama korrektse(d) ja komplektse(d) toote(d).
8.2 Poe omanik kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija pretensioonid.
8.3 Poe omanik kohustub tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.
8.4 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda: Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, epost: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile.

Küsimuste korral võtke ühendust

E-post: tellimine@folk.ee
Telefon: +372 43 42 070 (E-R 9.0-17.00)

Aadress

Pärimusmuusika Ait
Tasuja pst 6, Viljandi, 71011

MTÜ EESTI PÄRIMUSMUUSIKA KESKUS 

Reg-nr: 80116582
KMKR: EE100623277
Ak SEB: EE691010220008039018

Üldinfo

Pärimusmuusika Ait
Avatud T-L 12.00-19.00 ja sündmuste ajal

Piletikassa, administratsioon
+372 434 2070 (T-L 12.00-19.00)

Eesti Pärimusmuusika Keskuse büroo
folk@folk.ee
+372 434 2050 (E–R 9.00–17.00)

Ruumide rent
+372 5552 2683 (E-R 09.00-17.30)

Aida kohvik

Pärimusmuusika Aida III korrus ja terrass

Avatud T-L 12.00-19.00

info@aidakohvik.ee
+372 434 2066
+372 507 1452

Kiirviited

Viljandi pärimusmuusika festival
Aida kohvik

Oleme osa Tartu 2024 külalislahkuse võrgustikust

Müügitingimused Privaatsustingimused

Kontrastsus

Käesoleval veebilehel on võimalik muuta sisu kontrastsust, et lugemist hõlbustada.

Sisu suurendamine

Sisu suurendamiseks soovitame kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust: hoidke all Ctrl klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd klahvi) ja vajutage samal ajal + või - klahvi.

Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoidke all Ctrl klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl ja 0 klahvile.
Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks.

Windows 7’s leiad programmi nimega Magnifier, kui vajutad all vasakul “Start” menüü nupule, trükid Magnifier (piisab juba mõnest esimesest tähest) ja vajutad Enter. Avaneb väike aken, milles on kõik on suurendatult. Vaikimisi jälgib programm hiire kursori asukohta. Windows XP’s leiad Magnifier’i kui liigud Start > All Programs > Accessories > Accessibility > Magnifier.
Apple arvutitel tuleb suurendamise kasutamiseks navigeerida järgnevalt: Apple menüü > System Preferences > Accessibility (või Universal Access) > Zoom.

Dokumendid

Põhikiri

Aastaaruanded

Arengukava 2023-2026

Külastusreeglid

Andmekaitsetingimused

Müügitingimused

Privaatsustingimused

Ankeedid

Müügitingimused

Sales Conditions

Müügitingimused

Sales Conditions

Dokumendid

Põhikiri

Aastaaruanded

Arengukava 2023-2026

Külastusreeglid

Andmekaitsetingimused

Müügitingimused

Privaatsustingimused

Ankeedid