August Pulsti õpistu on loodud MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuse poolt selleks, et ellu viia keskuse missiooni, milleks on pärimusmuusika õpetamine ja tutvustamine läbi elava eeskuju.

Oma tegevusega soovime:

  • muuta pärimusmuusika taas meie elu igapäevaosaks
  • tugevdada Eesti rahvuslikku ja paikkondlikku vaimset isikupära
  • kasvatada rahvuslikku eneseväärikust ja usaldust esivanemate pärandi vastu
  • suurendada lugupidamist ja sallivust teiste kultuuride suhtes

Õpe August Pulsti õpistus on elamusterohke, paindlik ning õpilaste tausta ja soovidega arvestav.

KURSUSED JA RINGID