August Pulsti õpistu tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa nr 7406HTM alusel, mis kehtib 31. maini 2019.

Koolitusluba on antud kahele õppekavale:

  • pärimusmuusika koolitus
  • õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse

August Pulsti õpistu kuulub Eesti Vabaharidusliitu.