Vaata lisaks

Aeg: 8.-9.04 ja 29.-30.04
Koht: Loomeruum, Rapla (Tallinna mnt. 5)

Õpetajad: Janika Oras, Janne Suits, Juhan Suits, Mari Tammar, Margit Kuhi, jt.

Kursus on mõeldud eelkõige koolide ja lasteaedade õpetajatele ning huvijuhtidele ja tutvustab regilaulu, pärimustantse, laulumänge, kandle- ja parmupilli põhivõtteid ning äratab mõtteid pärimusmuusika ja -kultuuri kaasamiseks igapäevatöös lastega. Kuna kursus on mõeldud Raplamaal elavatele ja töötavatele õpetajatele, on rõhk ka Rapla kandi pärimusel.
Kõik kursuse pärimusmuusika õpetajad õpetavad muusikat, laule, tantse ja mänge matkimismeetodiga. Õpetaja näitab ja õppija proovib järgi. Õpitud laulud, tantsud, mängud jms filmime kursuse jooksul ja materjali saadame peale kursuse lõppu kursuslastele. Kõik on selleks, et kogu rõhk läheks tegemisele ja mitte üles märkimisele.
Peale kursust on õppijatele võimalik läbi viia iseseisev töö, mille raames ta kasutab kursusel õpitut omaenda õpilaste/lastega. Kui iseseisev töö on kirjalikult esitatud August Pulsti õpistule, saab õppija tunnistuse 160 tunni eest.

Osalustasu: 75€

Ööbimine: Pakume ööbimist Loomeruumis või Kandlekojas 5€/öö

REGISTREERIMISLEHT