Õpetaja: Aime Reier

 

Koht: Viljandi pärimusmuusika ait•

Aeg: sügis 2015

Algajad neljapäeviti 17.00-19.30, vahele 15 min. pausi kokku 21 tundi
Toimumise kuupäevad:  08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12 (üks aeg on kokkuleppel osalejate ja õpetajaga)

 

Hind: 63€

Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.


Väikekandlekursused on mõeldud eelkõige lasteaia ja koolide õpetajatele, huvijuhtidele. Samas on see avatud ka kõikidele teistele, kes tahaksid osata või paremini osata väikekannelt mängida.
Algajate grupis saavad osaleda kõik need, kes ei oska väikekandlega midagi peale hakata, või on veidi saanud kannelt mängida aga tunnevad end ses vallas endiselt ebakindlalt.
Kursusel räägime väikekandle ajaloost, kuidas seda on eeldatavasti mängitud, milliseid mängutehnikaid saab kasutada, kuidas kandlel lihtsamaid lugusid saata. Samuti õpime selgeks mitmed pillilood ja otsime ideid lastele väikekandle õpetamiseks. Räägime ka pilli hooldusest ja keelte vahetamisest.
Rühmas saab korraga õppida kuni 6 inimest.

Kas endal peab olema pill olemas?
Oma pilli olemasolu on hea, sest siis saab kursusel õpitut hõlpsasti harjutada. Õpistul on olemas väike pillipark ja kui kursuslasel ei ole võimalik õppimise ajaks pilli hankida, saab seda laenutada.

REGISTREERI ALGAJATE KURSUSELE