Aeg: 6. veebruar, 20. veebruar, 6. märts, 20. märts

Koht: Tartu, Tiigi seltsimaja

Õpetajad: Janika Oras, Meelika Hainsoo, Aime Reier, Cätlin Mägi, Janne Suits, Annika Mändmaa, Kairi Leivo                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kursus toimub neljal korral Tartus. Kursus on mõeldud eelkõige koolide ja lasteaedade õpetajatele ning huvijuhtidele ja tutvustab regilaulu, pärimustantse, laulumänge, kandle- ja parmupilli põhivõtteid ning äratab mõtteid pärimusmuusika ja -kultuuri kaasamiseks igapäevatöös lastega. Kuna kursus on mõeldud Tartus ja Tartumaal elavatele ja töötavatele õpetajatele, on suur rõhk ka Tartu kandi pärimusel.

Pulsti õpistu on neid kursusi korraldanud juba viis aastat ja nende vastu on õpetajate seas väga suur huvi. Meie usume, et kõige paremini õpetab pärimuskultuuri õpetaja, kellel on isiklik ja emotsionaalne side pärimusmuusikaga. See tähendab teisisõnu seda, et kui õpetaja silm särab, võib ta ka sütitada huvi lastes.

Kõik kursuse pärimusmuusika õpetajad õpetavad muusikat, laule, tantse ja mänge matkimismeetodiga. Õpetaja näitab ja õppija proovib järgi. Õpitud laulud, tantsud, mängud jms filmime kursuse jooksul ja materjali saadame peale kursuse lõppu kursuslastele. Kõik on selleks, et kogu rõhk läheks tegemisele ja mitte üles märkimisele.

Peale kursust on õppijatele võimalik läbi viia iseseisev töö, mille raames ta kasutab kursusel õpitut omaenda õpilaste/lastega. Kui iseseisev töö on dokumenteeritud, analüüsitud ja kirjalikult esitatud August Pulsti õpistule, saab õppija tunnistuse 160 tunni eest.

Kursuse õppemaks 61 eurot.

REGISTREERU KURSUSELE

Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Kursus toimub koostöös Tiigi Seltsimajaga.

AJAKAVA

6. veebruar
10.00 – 10.45 Pärimuspille tutvustav loeng/kontsert – Janne Suits, Cätlin Mägi, Aime Reier
11.00 - 12.30 Pärimusmuusika allikad ja õppematerjalid – Janne Suits
12.30 - 13.30 Lõuna
13.30 – 15.00 Rahvapillid. Cätlin Mägi
15.15 - 18.15 Väikekannel ja parmupill. Cätlin Mägi ja Aime Reier

20. veebruar
9.30 - 11.00   Pärimustants. Meelika Hainsoo
11.00 - 11.15 Paus
11.15 - 12.45 Pärimustants. Meelika Hainsoo
12.45 - 13.45 Lõuna
13.45 - 15.15 Pärimuslikud laulumängud. Meelika Hainsoo
15.15 - 15.30 Paus
15.30 – 17.00 Pärimuslikud laulumängud. Meelika Hainsoo

6. märts
9.15 – 12.15   Regilaul. Kairi Leivo
12.15 – 13.15 Lõuna
13.15 – 14.45 Regilaul. Janika Oras
14.45 – 15.00 Paus
15.00 – 16.30 Regilaul. Janika Oras

20. märts
9.15 – 11.30  Roopillide meisterdamine. Annika Mändmaa
11.30- 12. 30 Lõuna
12.30 -14.00  Väikekandle kasutamise võimalused töös lastega. Aime Reier
14.15- 15.45  Kokkuvõte ja iseseisev praktika. Kairi Leivo