Teksti suurus

Kontrastsus

×

Menüü

Kasutamiseeskiri

 • Teabekogust sobivate materjalide leidmiseks on alati võimalus pöörduda abi saamiseks teabekogu töötaja poole
 • Arvutite kasutamine teabekogus on tasuta. Kui arvuti kasutajaid on rohkem kui arvuteid, on iga kasutaja aeg piiratud 30 minutiga.
 • arvutis teostatud teksti-, heli- või muud tööd võib ajutiselt salvestada arvuti desktopile, kuid see tuleb kustutada arvutist lahkudes
 • Teabekogust teavikute laenutamiseks tuleb end töötaja juures ID kaardi alusel lugejaks registreerida.
 • Raamatuid ja CD plaate laenutatakse välja 14 päevaks, DVD plaate välja ei laenutata, kasutamiseks kohapeal.
 • Laenutatud teavikute kasutuse aega on võimalik pikandada 5 korda, peale viie korra möödumist kehtestatakse viivise summa 0,05 eurot päevas. Võlglastele uusi teavikuid enne viivise tasumist ei laenutata.
 • Printimine, kopeerimine, skaneerimine ja audio/video töö teostamine on tasuline. (vt. Hinnakirja)
 • Külastaja võib kasutada isiklikke andmekandjaid (CD, DVD, mälupulk) ainult teabekogu töötaja nõusolekul.
 • Kohapeal kasutatavad teavikud tuleb riiulisse õigesse kohta tagasi panna või asetada teabekogu töötaja lauale.
 • Teavikuid on võimalik tagastada teabekogule T-N 11:00-17:00 või iga päev Viljandi Pärimusmuusika Aida valvelaua töötaja kätte.
 
Teabekogus ei ole lubatud
 • tarbida kaasa toodud sööki ja jooki
 • häirida kaaskodanikke valjuhäälse vestlusega
 • teabekogu teavikute, seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine
 • igasuguste muudatuste tegemine arvutite konfiguratsioonis
 • igasuguste programmide omavoliline installeerimine
 • arvutimängude mängimine
 • ebasündsate materjalide kasutamine, tasuliste internetilehekülgede jmt. külastamine
 • arvuti sisse- ja väljalülitamine ilma teabekogu töötaja loata
 
Teabekogu kasutuseeskirjade teadliku eiramise tulemusena tekkinud kahju tuleb kasutajal hüvitada Eesti Pärimusmuusika Keskusele täies ulatuses.