Teksti suurus

Kontrastsus

×

Menüü

Eesti Pärimusmuusika Keskuse õppekorralduse alused

Üldsätted 

 • MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus (Reg nr: 80116582; EHIS ID: 15774) lähtub koolituste korraldamisel kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest ja teistest seonduvatest õigusaktidest, dokumentidest ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse missioonist ja põhikirjast. 
 • Eesti Pärimusmuusika Keskus korraldab pärimusmuusika- ja pärimuskultuurialaseid koolitusi, laagreid, õpisündmusi ja õppekontserte nii noortele kui täiskasvanutele. 
 • Õppetöö ruumideks kasutatakse peamiselt Viljandis, Tasuja pst. 6 asuva Viljandi Pärimusmuusika aida õpperuume ning koostööpartnerite ruume üleriigiliselt. 
 • Õppetöö toimub kogu kalendriaasta vältel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. 
 • Koolitused toimuvad peamiselt grupiõppes. 
 • Asutuse asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel. Erandjuhtudel, kui on tegemist välisõppejõududega, toimub õppetöö inglise keeles. 
 • Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud: õppekava nimetus; õppekavarühm; õpiväljundid; õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; õppe sisu; õppekeskkonna kirjeldus; õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid; koolituse juhendaja vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 


Isikuandmete kogumine ja töötlemine 

 • Eesti Pärimusmuusika Keskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, kontakttelefon ning tunnistuste väljastamiseks ka isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. 

 

Koolitusele registreerumine, koolitusgrupi komplekteerimine ja koolitusel osalemine 

 • Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda EPMK kodulehel (www.folk.ee) viidatud lingi kaudu. Õppijal on võimalus saada täiendavat infot koolituse sisu kohta kodulehel olevate koolitusi tutvustavate sisulehtede kaudu.
 • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel, arvestades, et õppetasu on makstud. 
 • Koolitajal on õigus õppegruppe kokku panna, kui juhendaja hinnangul on see põhjendatud ning ei kahjusta õppekvaliteeti.
 • Koolitus jääb ära või lükkub edasi õpigrupi mitte täitumisel või ettenägematutel asjaoludel. Vastavast otsusest teavitatakse osalejaid e-posti teel ning ärajäänud kursuse puhul makstakse osalustasu tagasi täies mahus.

 

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord 

 • Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus või tõend. 
 • Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku või annavad tagasiside muus vormis. 

 

5. Koolituse eest tasumine

 • Koolituse eest tasumine toimub vastava teenusepakkuja veebikeskkonna kaudu. Vajadusel on pärast tasumist võimalik samas keskkonnas väljastada arve (s.h. e-arve) ka ettevõttele.
 • Juhul kui tegemist on tellitud koolitusega, lepitakse koolituse tasu eelnevalt kokku koolituse tellijaga. Sellisel juhul toimub koolituse eest tasumine arve alusel pärast koolituse lõppu. Arve saadetakse e-arvena. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
 • EPMK koolituste õppetasu ei kuulu tuludeklaratsioonis koolituskuluna deklareerimisele. Kõik koolitustasud sisaldavad käibemaksu kui ei ole öeldud teisiti.

 

6. Koolitusest loobumine 

 • Kui koolitusele registreerinul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada korraldajat e-kirja teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) vähemalt 14 päeva enne koolituse alguse päeva.
 • Koolitusest loobumise teatamisel hiljemalt 14 päeva enne koolituse alguse päeva tagastatakse 100% õppetasu.
 • Koolitusest loobumise teatamisel hiljemalt 13-8 päeva enne koolituse alguse päeva tagastatakse 50% õppetasu.
 • Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse toimumist õppetasu ei tagastata.
 • Koolituse katkestamise puhul ei ole EPMK-l kohustust õppetasu tagastada.

 

7. Õppija õigused ja kohustused 

 • Õppijal on õigus valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus ning nõuda kvaliteetset koolitust. Saada teavet Eesti Pärimusmuusika Keskuse õppekorralduste ja õppekavade kohta; lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, olles teadlik, et sel juhul õppemaksu ei tagastata; saada kursuse lõpus kursuse sooritamist kinnitav tunnistus või tõend. 
 • Õppija on kohustatud: tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja alluma sellises olukorras Eesti Pärimusmuusika Keskuse või õppeasutust esindava koostööpartneri töötajate korraldustele; hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse vara. 

 

Koolitajate kvalifikatsiooninõuded 

 • Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama praktiliselt või dokumentide esitamisel. 

 

Vaidluste lahendamise kord 

 • Eesti Pärimusmuusika Keskuse ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus maakohtus.

Parima veebikogemuse saavutamiseks kasutab see veebileht küpsiseid.

Loe rohkem meie privaatsuspoliitika kohta siit.

Luba küpsised