Teksti suurus

Kontrastsus

×

Menüü

Rahvapillide kirjandusnimestik

24. september 2022

RAHVAPILLI AJALUGU. ÜLDKÄSITLUSED

 • Eesti ja meie lähinaabrite rahvapillid: kirjanduse soovitusnimestik / koostaja Ene Trallmann. TÜ VKA Raamatukogu, 2020.
 • Eesti külamuusikud sajandivahetusel /Igor Tõnurist. Eesti külaelu arengujooni. Tallinn, 1985, lk 87-109
 • Eesti rahvapille / koostaja ja toimetaja Igor Tõnurist ; kujundaja Einike Soosaar] Tallinn ; Viljandi : Ajakirjade Kirjastus, 2008
 • Eesti rahvapillid ja rahvatantsud / Herbert Tampere ; [kaas: Rein Mägar] Tallinn : Eesti Raamat, 1975.
 • Isuri rahvamuusikast / Igor Tõnurist. Mäetagused 1& 2. 1996.
 • Koosmängust eesti rahvapillimuusikas / Igor Tõnurist. Eesti talurahva majanduse ja olme arengujooni 19. ja 20. sajandil. Tallinn: ENSV Teaduste Akadeemia, 1977. 
 • Elus!: eesti rahvapillide lugu = Alive!: The Story of Estonian Folk Music Instruments. Tallinn: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, 2017.
 • Virumaa rahvapillid / Igor Tõnurist. Mäetagused 67. 2017. lk. 75-112.
 • Pillid ja pillimäng Eesti külaelus / Igor Tõnurist. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996. (Scripta ethnologica ; 1)
 • Äratusmäng uinuvale rahvamuusikale : August Pulsti mälestusi / Krista Sildoja.  Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinn 2014.
 • Эстонские народные музыкальные инструменты : учебное пособие с творческой тетрадью для русскоязычных школ / Игорь Тынурист, Майя Мулдма. Tallinn : Talmar & Põhi ; Eesti Raadio, 2004.
 • Improvisatsioon. Pärimusmuusika : Käsiraamat / koost. Celia Roose, Siiri Kahar. Võru, Tartu, 2005.
 • Playing (less) Hurt: An Injury Prevention Guide for Musicians / Janet Horvath. New York: Hal Leonard Books, 2010.
 • The näppäri method / Mauno Järvelä. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti, 2014.

REPERTUAARIKOGUMIKUD

 • Kesk-Eesti pillilood / koostajad Lili Välimäe ja Anneli Kenk. Türi, 2016.
 • Kihnu pillilugudevihik / [kogo pani Niidu Katrin. [Linaküla] : Kihnu Kultuuriruum, c2009.
 • Kihnu tantsulood = Kihnu Dance Tunes [Noot ja helisalvestis] / Koostaja Ingrid Rüütel. Tallinn: TÜ Kunstide Instituut; Eesti Kirjandusmuuseum, 2009  + 2 CD.
 • Folkloor: Pärnu- ja Läänemaa rahvapillipalu Eduard Oja korjandusest 1929.a. / koostanud Ingrid Rüütel. Meie repertuaar, 1989, nr. 4.Tallinn: Eesti Raamat, [1989] .
 • Viron vakka [Noot] : 105 eesti rahvatantsu : noodiraamat / [Noodigraafika: Toomas Torop ; kaanekujundaja: Henry Semmel]. Tallinn : Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2008.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 1. vihik / [Koostaja] Cätlin Mägi. Viljandi : Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2016 .
 • Pärimusmuusika noodikogu. 2. vihik: Võrumaa viiuldajad Otto Hiiop ja Kristjan Joakit /   Koostaja Katariina Tirmaste. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2017.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 3. vihik: Mulgimaa pillilood / [Koostaja, noodigraafika:] Cätlin Mägi. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2018.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 4. vihik: Vana-Võrumaa lõõtspillilood  / [Koostaja ja noodistused] Juhan Uppin.  Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2018 .
 • Pärimusmuusika noodikogu. 5. vihik: Kuusalu pillilood / [Koostaja, noodigraafika:] Cätlin Mägi, Anneli Kont. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2019.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 6. vihik: Ruhnu viiulilood / [Koostaja ja noodistused] Katariina Tirmaste. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2019.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 7. vihik: Hiiumaa torupillimängija Juhan Maaker ehk Torupilli Juss / [Koostaja ja noodistused] Cätlin Mägi. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2020.
 • Rahvamuusikapeo noodiraamat : XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään" : 30. juuni - 2. juuli 2017 /  Toimetaja Vaike Rajaste. Tallinn, 2016.
 • Rahvamuusikapeo lood XIII noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" / koostaja Krista Sildoja. Tallinn : Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, 2021
 • Rahvapärased pillilood: noodivihik / toimetaja Juhan Uppin.  Tallinn: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2011.
 • Uued pillilood pärimusmuusikas / koostaja: Sandra Sillamaa. Viljandi: [S. Sillamaa], 2008 + 1 CD. 
 • Virumaa pärimuse radadel: noodivihik. 2020

KANNEL

 • 100 eesti rahvakandlemängijat ja -meistrit: XX-XXI sajand / Guldžahon Jussufi. Tallinn, 2018.
 • Abiks väikekandle õppijale / koostanud Aime Reier.  Viljandi: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014. Noot
 • Baltian kantelekansat : kanteleen kielin / Leena Häkkinen, Timo Väänänen, Kari Dahlblom. [Soome] : Kanteleen kielin ; Sibelius-Akatemia, 2012.
 • A guide to five-string kantele playing / Heikki Laitinen and Hannu Saha. Kaustinen : Kansanmusiikki-instituutti, 2000. Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja.
 • Diatoonilise kandle repertuaari seadmine kromaatilisele kandlele Joosep Kotkase ja Alfred Kuusi repertuaari põhjal : loomingulise magistrieksami kirjalik osa / Pille Karras ; juhendaja: Guldžahon Jussufi. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ; 2011.
 • Edimene kandlevihk / koostaja Helle Suurlaht. [Tallinn] : [Roosiaed], [2020] . 
 • In Visible Vibration: A Guidebook for the 11-String Kantele / Arja Kastinen & Pirjo Pirinen. Pöytyä: Temps OY, 2011.
 • Kandle-Jussi ehk Johannes Rosenstrauchi muusikapärand / Guldžahon Jussufi. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2016.
 • Kandlekoori lood. Pillipidu 2009 : ÜhesHingamine : XXV Laulupidu, XVIII Tantsupidu : 2-5 juuli 2009. Tallinn : Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, 2008 . 
 • Kannel eesti lüroeepilises regilaulus : seminaritöö / Ann Maria Piho ; juhendaja: Kadri Steinbach. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018.
 • Kannel Vepsamaast Setumaani / Igor Tõnurist. Soome-ugri rahvaste muusikapärandist = Музыкальное наследие финно-угорских народов. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 149-182
 • Kantele eläväksi / Rauno Nieminen, Timo Väänänen, Meri-Anna Rossander. Nurmes : Nurmeksen museo, 2011.
 • Kanteleenrakennusopas / Ala-Kuha, Jussi. Kaustinen : Kansanmusiikki-instituutti, 1981.  Kansanmusiikkiinstituutin julkaisuja.
 • Kokles un koklešana Latvija = The Baltic psaltery and playing traditions in Latvia / Valdis Muktupavels. Riga : Lauska, 2009
 • Kromaatilise kandle kujundamise lugu ja selle õpetamise algus Eestis : kursusetöö / Külli Org ; juhendaja: Krista Sildoja. Viljandi : Viljandi Kultuuriakadeemia, 2004.
 • Kromaatilise kandle õpetus Eesti muusikakoolides : magistritöö / Külli Org; juhendaja Guldžahon Jussufi. Viljandi : Viljandi Kultuuriakadeemia, 2013.
 • Kuuekeelne kannel / Eesti Rahva muuseum ; koostanud J. Sööt.  Tartu: [Eesti Rahva muuseum], 1990. [Ehitus, mängutehnika]
 • Kuuekeelne kannel : noodikogu / koostanud Pille Karras ; eessõna Igor Tõnuristilt. Viljandi Kultuurikolledž, rahvamuusika kateeder, 2001.
 • Labaga kannel Setumaal 20. sajandi algul : mängutraditsiooni ja pillilugude analüüs / Katrin Valk, juhendaja Taive Särg. Tartu : Tartu Ülikool, 2005.
 • Laula-laula, kallis kannel: rahvalaule ja laulumänge väikekandle saatega / Kaire Jääts. Tallinn : Koolibri, 2021.
 • Mihklist Peetrini [!] op. 55 kandle- ehk klaveripalu eesti rahvakalendri tähtpäevadeks = pieces for zither or piano for the holidays of the Estonian national calendar = Stücke für Kannel oder Klavier zu den Festtagen des estnischen Volkskalenders / Anti Marguste. Tallinn : SP Muusikaprojekt, 2003.
 • The pastoral musical instruments of the Finno-Ugric peoples / Igor Tõnurist. Finno-Ugric Studies in Archaeology, Anthropology and Ethnography. Estonian Papers Presented at the Sixth International Finno-Ugric Congress (Syktyvkar, 24-30 July, 1985). Tallinn 1990, lk 78-90,
 • Paul Salminen - Suomalaisen konserttikanteleen ja soittotekniikan kehittäjä / Smolander-Hauvonen, Annikki. Helsinki : Sibelius-Akatemia, 1998. Studia musica.
 • Pillid ja pillimäng Eesti külaelus / Igor Tõnurist. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996. (Scripta ethnologica ; 1). Uuem kannel Eestis ja naabermaades.
 • Pisarassa laajat lammet: Improvisaatio ja luova musisointi pienkanteleilla / Arja Kastinen ja Tuula Olkanen. Pöytyä: Temps OY, 2016.
 • Päkarauakandle mänguõpetus / Toivo Luhats. [Tallinn] : Eesti Folkloori Selts, [2007].
 • Rahvakandlemängu esimesed sammud: e-õpik täiskasvanud iseõppijale / Kadri Lepasson. Mooste, 2018.
 • Setu kandle noodikogu / Milja Udras. Võru: [Udras], 2010.
 • Tallinna Klaverivabrik. [Kataloog: kandled] . Tallinn, [s.a.]. (8 lk.) 
 • Tõine kandlevihk / Helle Suurlaht. Tallinn, 2022.
 • Uuema diatoonilise kandle mänguvõtete võrdlus Heino Sõna ja Heino Tartese näitel : seminaritöö / Kaisa Nõges ; juhendaja: Guldžahon Jussufi. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015
 • Vadjalaste ja isurite kandlest / Tõnurist, Igor. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat. XXIV, 1969, lk 335–346.
 • Viisikielisen kanteleen ohjelmistoa. toimittanut Hannu Saha. Kaustinen : Kansanmusiikki-instituutti, 1987. 
 • Viisikielinen kantele soitto-opas / Heikki Laitinen, Hannu Saha. [Soome], 1882. 
 • Volgan kantelekansat  / Timo Väänänen, Leena Häkkinen, Kari DahlblomMaanite, [Soome] : 2016.
 • Võrumaa pillimeister ja pillimees Ilmar Kukk : kursusetöö / Anu Vildak ; juhendaja: Igor Tõnurist. Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2006.

VIIUL

 • 50 Eesti tantsu viiulile ehk klaverile / kogunud ja seadnud Victor Compe.  [Tallinn] : Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2010. + 1 CD.
 • Andmed Kihnu viiuldajate kohta : seminaritöö / Jüssi, Johanna-Adele. Viljandi :Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2009.
 • Artikulatsioonitüüpidest eesti rahvapärases viiulimängus 1912. - 1938. aastal helisalvestatud polkade alusel : loomingulise magistrieksami kirjalik osa / Talsi, Eeva. Tallinn : Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, 2013.
 • Eesti pärimusviiuldajate repertuaari kujunemist mõjutavad tegurid : seminaritöö / Maarja Nuut; juhendaja: Juhan Suits. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011.
 • Eesti walssid viiulile / Kõige ilusamad pillilood, wiiuli, sarwe ja torupilli järele ülesse kirjutanud J. Jürwetson. Wiljandi : Leoke, 1910.
 • Everything Depends on How We Raise Them: Educating Young Children by the Suzuki Method /Shingeki Tanaka. USA: Summt-Birchard Music, 2002.
 • Kihnu vanem viiulimuusika : loov-praktiline diplomitöö / Jüssi, Johanna-Adele.Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2009.
 • Labajala walsid viiulile / Kogunud T. Allikas. Wiljandi, 1904.
 • Lustlik mängumees ehk rahvapärase viiuldamise esimesi samme: E-õpik / Krista Sildoja. Mooste, 2018.
 • Pellinen, Vilho. Viulunrakentaja Vilho Pellinen. Helsinki : Musiikki Fazer, 1983.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 2. vihik: Võrumaa viiuldajad Otto Hiiop ja Kristjan Joakit /   Koostaja Katariina Tirmaste. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2017.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 5. vihik: Kuusalu pillilood / [Koostaja, noodigraafika:] Cätlin Mägi, Anneli Kont. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2019.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 6. vihik: Ruhnu viiulilood / [Koostaja ja noodistused] Katariina Tirmaste. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2019.
 • Pärimusmuusika noodistamine kogumiku "Pärimusmuusika noodikogu 2. vihik. Võrumaa viiuldajad Otto Hiiop ja Kristjan Joakit" näitel : seminaritöö / Tirmaste, Katariina. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018.
 • Pärnumaa Viiuldajad. Esimene [Noot] / [Koostajad: Krista ja Raivo Sildoja ; noodid: Krista Sildoja]. Viljandi, 1997.
 • Pärnumaa Viiuldajad. Teine [Noot] / [Koostajad: Krista ja Raivo Sildoja; noodid: Krista Sildoja]. Viljandi, 1999.
 • Rahvapärane viiulimäng / Eesti Noorte Viiulikoor, Juta Helilaid, Toomas Torop, Jürjo Jaama. [Tallinn] : Eesti Raadio, 2005 + 1 CD.
 • Ruhnurootslaste pulmatraditsioon ja viiulimuusika osa selles : seminaritöö / Kreintaal, Karoliina. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011.
 • Torupillilugude jäljendamine viiulil 1936. - 1938. aasta helisalvestiste ning "Torupilli Jussi trio"ansambli näitel : loomingulise magistrieksami kirjalik osa / Kreintaal, Karoliina.Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016.
 • The Suzuki violin method in American music education : a Suzuki method symposium / John Kendall. Princeton, N.J. : Suzuki Method International, 1985.
 • Suzukimetoodika rakendusvõimalustest Eestis / Karmen Kääramees, juhendajad dots Niina Murdvee, dots Mirjam Kerem.Tallinn : Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2012.
 • Saatepartii kujunemine rahvapärases viiulimängus kolme viiuliduo (Hiiop/Joakit ; Männimets/Toom ; Adamson/Jõearu) polkade esituse näitel : seminaritöö / Veinberg, Kelly. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019.
 • Urvaste viiuldajad Otto Hiiop ja Kristjan Joakit ning nende repertuaar : seminaritöö /Varblane, Marju. Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2007.
 • Viiuli valmistamisest ja ajaloost / Johannes Taul. Tartu, 2003.
 • Viiulipalade muusikaline vorm eesti rahvatraditsioonis / Liimets, Airi. Tallinn : Valgus, 1988. Ars musicae popularis
 • Viiulikoori lood. Pillipidu 2009 : ÜhesHingamine : XXV Laulupidu, XVIII Tantsupidu : 2-5 juuli 2009. Tallinn : Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, 2008.
 • Viiulikoori noodiraamat. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts / Toomas Torop ja Juta Helilaid. Tallinn : Talmar &Põhi, 2005.

 MOLLPILL

 • Pillid ja pillimäng Eesti külaelus / Igor Tõnurist. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996. (Scripta ethnologica ; 1). Mollpill Eestis.

HIIU KANNEL

 • Jouhikko : The Bowed Lyre / Rauno Nieminen. Julkaisuvuosi, 2017 + 1 CD. (Hiiu kannel)
 • Laste hiiu kandle väljatöötamine ja ehitamine: Lõputöö / Janne Suits , juhendaja Rauno Nieminen. Olustvere : Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, 2015.
 • Lääne-Nigula hiiu kandle mängija Mart Kaaseni lugude vormiline ülesehitus säilinud helisalvestiste põhjal : seminaritöö / Liisa Koemets ; juhendaja: Marko Veisson. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018.
 • Soitinten tutkiminen rakentamalla : esimerkkinä jouhikko / Rauno Nieminen. [Helsinki] : Sibelius- Akatemia, c2008. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja.
 • Talharpa hiiu kannel ja selle sugulaspillid = The bowed lyre and its related instruments : [videoloengud] / projektijuhtimine: Sofia Joons, Janne Tamm. Viljandi : Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2009. 1 DVD (1 tund 13 min) 
 • Talharpa mängutehnika ja traditsiooni taastamine : Magistritöö / Janne Suits. Rauland : Telemarki Ülikool, 2010.

MANDOLIIN

 • Esmane ülevaade Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvatest mandoliini helisalvestistest 1966-1990 : seminaritöö / Tanel Sakrits ; juhendaja: Marko Veisson. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019.
 • Mandoliini õpik : diplomitöö rahvamuusika erialal / Jaanus Põlder ; juhendaja: Anneli Kont. Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 1996.
 • Mandoliinimäng ja repertuaar 2018. aastal Eesti mandoliiniorkestrantide seas : seminaritöö / Kristjan Kuusmik ; juhendaja: Marvi Remmik. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019. 
 • Rahvalik mandoliinimäng: raamat iseõppijale / Ilmars Pumpurs. [Läti], 2018.

KITARR, UKULELE

 • Eesti rahvaviisid kitarrile I / Käo, Kristo. Tallinn : Kitarrikool, 2008. + CD. (Kitarrikooli noodikogu).
 • Improviseerimisoskuse arendamiseks kasutatavad meetodid Eesti kesk- ja kõrgema astme muusikakoolide rütmimuusika kitarriõppes : bakalaureusetöö / Andre Maaker, juhendaja Kadri Steinbach. Viljandi: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018.
 • Kitarri hooldamine ja häälestamine: kuidas oma kitarri töökorras hoida ja tema eluiga pikendada / Kristo Käo. Tallinn: Kitarrikooli kirjastus, 2010 + 1 DVD.
 • Kitarriõpik noortele või muidu tarkadele / Kristo Käo. Tartu: Kitarrikooli kirjastus, 2013.
 • Ukulele aerobics /Chad Johnson. USA, 2014.
 • Ukulele chord finder: Easy-to-Use Guide to Over 1000 Ukulele Chords / Hal Leonard. Milwaukee : Hal Leonard, c2005.
 •  Ukulele quest : The fun way to learn ukulele / Paul Jones. 2018.

PARMUPILL

 • Eesti idiofonid - traditsioon ja “juhuslikkus”. Paar sammukest XXIII: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat / Igor Tõnurist. Tartu, 2007.
 • Eesti parmupill : ajalugu ja mänguõpetus. / Koostanud: Cätlin Jaago. Tartu : 2011. + 1 CD. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 6).
 • Parmupill. Noodiraamat + mänguõpetus: Noodistusi parmupillisalvestustest Eesti rahvaluule Arhiivis / Koostanud Cätlin Mägi. Viljandi, 2015.
 • Pillid ja pillimäng Eesti külaelus / Igor Tõnurist. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996. (Scripta ethnologica ; 1). Parmupill Eestis.
 • The Pärnu Type of Wedged Jew's Harp : Quest for Historical Sources and Manufacturing Techniques : Magistritöö / Suits, Juhan. Rauland : Telemark University Collage, 2007.

TORUPILL

 • Chanter : The Journal of the Bagpipe Society. [Inglismaa] : Bagpipe Society, 2015 . (Eesti torupill)
 • Dūdu spēles pašmācība [Noot] / Bārbals, Kaspars. [Läti] : Lauska, 2006.
 • Eesti torupilli langus ja taassünd : Rahvamuusika ja folkloori kateedri riigieksami teoreetiline töö / Ando Kiviberg; juhendaja: Ain Sarv ; Viljandi Kultuurikolledž. Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 1994. 
 • Eesti torupilli õpetamisel kasutatavad metoodikad algajatele : magistritöö / Kristel Kutser ; juhendaja: Juhan Suits. Tallinn : Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2014.
 • Eesti walssid viiulile / Kõige ilusamad pillilood, wiiuli, sarwe ja torupilli järele ülesse kirjutanud J. Jürwetson. Wiljandi : Leoke, 1910.
 • Torupill Lääne-Ingeris / Tõnurist, Igor. Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 30. [kd.] (XXX) .  1977, lk 242–249.
 • Heimtali sümpoosioni materjale : [14. mai 1998 / toimetuse kolleegium: Ene Lukka, Ants Salum (toimetaja), Enn Siimer ; eessõna: Ants Salum]. Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 1999 .
 • Kontsert-kohtumine 3. märtsil 2009. a. Eesti Pärimusmuusika Aidas / Ants Taul ; vestleb Ando Kiviberg. Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2009. 1 DVD. Omakultuuriakadeemia ;
 • Mängutükke külakapellidele. [koostanud Igor Tõnurist ja Ahto Nurk. Tallinn : Eesti NSV AÜN Kunstilise Isetegevuse Maja, 1975 .
 • Pakri torupillimuusika noodistuste allikakriitika : kursusetöö / Ain Sarv ; juhendaja: Krista Sildoja. Viljandi : Viljandi Kultuuriakadeemia, 2004. 
 • Paras paar = Quite a pair: Torupilli Juss & Cätlin Mägi / koostajad Cätlin Mägi, Helen Kõmmus ; [esitavad] Torupilli Juss (CD 1) ja Cätlin Mägi (CD 2). Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum ; 2020. 
 • Pärimusmuusika noodikogu. 7. vihik: Hiiumaa torupillimängija Juhan Maaker ehk Torupilli Juss / [Koostaja ja noodistused] Cätlin Mägi. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2020.
 • Torupill Lääne-Ingeris. Etnograafiamuuseumi aastaraamat 30 (1977), lk. 242-249
 • Torupilli Juss - vanas eas kuulsaks ja kuningaks saanud lihtne Hiiumaa mees / Aivar Viidik. Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi toimetised nr 1. Kärdla, 2016. lk 35-
 • Torupillile ehk sõrmilisele, wilespillile, sarwele ja viiulile  / T. Allikas. Wiljandi, 1906.
 • Torupillimängija Jakob Kilströmi kolme 1913., 1932. ja 1936. aastal salvestatud loo meloodiline varieeruvus : seminaritöö / Karolin Übner ; juhendaja: Kadri Steinbach, Merike Paberits. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017. 
 • Valik artikleid : [raamat muusikast] / Karl Leichter ; [koostanud, eessõna ja kommentaarid: J. Jürisson]. Tallinn : Eesti Raamat, 1982. 

VILED, SARV, PUHKPILLID

 • Eesti walssid viiulile / Kõige ilusamad pillilood, wiiuli, sarwe ja torupilli järele ülesse kirjutanud J. Jürwetson. Wiljandi : Leoke, 1910.
 • Ja pasunad hakkasivad hüüdma...: Eesti vaskpillimängu õpetamise lugu / Tõnu Soosõrv. Tallinn, 2019.
 • Karjasoitto: A. O. Väisäsen keräämiä paimensävelmiä Inkeristä / toimetanud Ilkka Kolehmainen. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti, 1985.
 • Klaneetti: kansansävelmiä klarinetilla / Paavo Helistö. kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti, 1985.
 • Klaneetti: Suomalaisen kansanklarinetin vaiheita / Pavo Helistö. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti, 1988.
 • Luust vilepillid Eesti arheoloogilises leiumaterjalis : bakalaureusetöö / Oras, Madli. Tartu : Tartu Ülikool, 2015.
 • Mäng ja pillimäng: plokkflöödi algõpetuse ja Orff-pedagoogika õpetajaraamat / Merike Kuivits, Tuuli Jukk. Põltsamaa : [M. Kuivits], 2005 . 
 • Pikkvile mängutehnika tutvustus ja kasutamisvõimalused viiulilugudes Mihkel Toome ja Mart Männimetsa poolt mängitud lugude põhjal : seminaritöö / Tatar, Säde. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017.
 • Pillid ja pillimäng Eesti külaelus / Igor Tõnurist. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996. (Scripta ethnologica ; 1). Setu paarisvilepill.
 • Pärimusmuusikapõhine õppematerjal plokkflöödile : loov-praktiline lõputöö / Kai-Riin Kont ; juhendaja: Anneli Kont-Rahtola. Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2009.
 • Saksofoni algõpetus kuulmise baasil: bakalaureusetöö / Lirike Langeler. Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015.
 • Traditsiooniliste eesti viiulilugude interpreteerimine flöödil 1937. aastal helisalvestatud Jaan Palu lugude näitel : loomingulise magistrieksami kirjalik osa / Merike Paberits. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014.
 • Teppo Repo: repertoaari ja asema suomalaisessa musiikkikulttuurissa / Hannu Saha. Tampere : Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos, 1982. 

LÕÕTS

 • Eesti lõõtspillimängijate mänguvõtete ja muusikaliste parameetrite võrdlus läbi kolme põlvkonna Laanesaare suguvõsa näitel : seminaritöö / Kristi Kool ; juhendaja: Guldžahon Jussufi. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016. 
 • Kalju Tero - Seto kuninga pillimees / Antti Koiranen, Anita Aronen. [Soome] : Tampereen Yliopisto, 2009.
 • Karl Kikas inspiratsiooniallikana : mängustiili analüüs : loomingulise magistrieksami kirjalik osa / Juhan Uppin ; juhendajad: Krista Sildoja, Tuulike Bartosik. Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015.
 • Lõõtspillidest, lõõtspillimängust ja - mängijatest / Taavi Teinbas. Tallinn : Eesti Rahvakultuuri Arenduskeskus, 1994.
 • Pakri pillimeeste mängust tehtud salvestuste andmebaas : diplomitöö / Kadri Lepasson ; juhendaja: Anneli Kont-Rahtola. Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2007.
 • Põlvamaa lõõtspillimängijad 1892-2007 /  koostanud Heino Tartes. Tartu, c2007.
 • Võrumaa lõõtspillimängijad: 1892 kuni 2014 / Heino Tartes. [Saverna (Põlvamaa)]: H. Tartes, 2014.
 • Esimene tutvumine Teppo-tüüpi lõõtspilliga: e-õpik täiskasvanud iseõppijale / Toomas Ojasaar. Mooste, 2018.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 4. vihik: Vana-Võrumaa lõõtspillilood  / [Koostaja ja noodistused] Juhan Uppin.  Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2018 .
 • Teppo timm ehk eesti lõõtspilli naturaalhäälestus: Praktiline töö / Herbert Konnula; juhendajad Juhan Uppin, Einike Reinvelt. [Tartu]: Tartu Jaan Poska Gümnaasium; Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, 2019.
 • Võrumaa lõõtspillimängija Karl Kikas : diplomitöö / Anu Taul ; juhendaja: Madis Arukask. Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 2002.

KARMOŠKA

 • Karmoškaaabits / Matis Leima. Tartu, 2019.’
 • Luitekass: pärimuslike autoripalade noodikogu karmoškale / Matis Leima. Tartu : M. Leima, 2015.
 • Самоучитель игры на двухрядной хроматической гармонике: Аккомпанемент песен: Учебное пособие / Бажилин,  Р.Н. 2004. 

AKORDION

 • 5 Eesti tantsu Estonian folk music for accordion. Rebane, Henn. [Haabneeme (Harjumaa)]: Eesti Muusikakoolide Liit, c2001 + 1 CD.
 • Akordioni areng ja esimesed Eesti akordionimängijad (kuni 1940. a.) : diplomitöö / Galina Jegorova ; juhendaja: Aleksander Sünter. Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2008.
 • Akordionikoori lood [Noot] : Pillipidu 2009 : ÜhesHingamine : XXV Laulupidu, XVIII Tantsupidu : 2-5 juuli 2009 / Tallinn : Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, 2008.
 • Akordionimäng Eestis / Tiina Välja. Eesti Akordioniliit, 2008.
 • Eesti rahvaviisid ja lastelaulud [Noot] : seaded akordionile / Tiit Kalluste. Tallinn: Kallmann Music, 2015.
 • Uno Arro: akordioniõpetaja ja metoodik: bakalaureusetöö / Heli Mõttus-Asson, juhendaja Kadri Steinbach. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015.

KLAVER

 • 50 Eesti tantsu viiulile ehk klaverile / kogunud ja seadnud Victor Compe.  [Tallinn] : Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2010. + 1 CD.
 • Soome-ugri hõimumustrid klaverile: klaveriõpik / Koostanud Aino Merila. Tallinn, 1999.
 •  Vaba klaverisaate alused / Themuri Sulamanidze. Viljandi, 2019.

SUUPILL

 • Huuliharppujamivihko [Noot] / Janne Ojajärvi. Kaustinen, 2015
 • Suupilliõpik / Ilmar Tõnisson. [Tahkuranna], 2015.
 • Suupilliõpik : bluusisuupilli illustreeritud õpetus algajatele / Sandy Weltman. Tallinn: Sinisukk, 2012  + 1 CD + 1 suupill.

TRUMM, LÖÖKPILLID

 • Eesti idiofonid - traditsioon ja “juhuslikkus”. Paar sammukest XXIII: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat / Igor Tõnurist. Tartu, 2007.
 • Pärimusmuusika löökpillide õpetamise võimalused Stockholmi Kuningliku Muusikakolledži näitel : magistritöö / Kristjan Priks ; juhendaja: Celia Roose.  Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012.
 • Säästupilllid / Margit Harf. Tallinn: Ilo, 2010. (Sarjas: Hea tunni võti)

Parima veebikogemuse saavutamiseks kasutab see veebileht küpsiseid.

Loe rohkem meie privaatsuspoliitika kohta siit.

Luba küpsised