Teksti suurus

Kontrastsus

×

Menüü

Kirjanduse nimekiri

13. aprill 2022

RAHVALAUL (REGILAUL JA UUEM RAHVALAUL)

 • Eesti karjaselaulud 3., Mulgimaa karjaselaulud  / Anu Vissel. Tallinn : [Eesti Teaduste Akadeemia], 1990. (Ars musicae popularis, [9]).
 • Eesti karjaselaulud 4.: Põhja- ja Lääne-Eesti karjaselaulud / Anu Vissel. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 1992. (Ars musicae popularis, [11]).
 • Eesti rahvalaule viisidega. I-V / Herbert Tampere. Tallinn, 1956-65. (III osa laulumängud ja lastelaulud)
 • Eesti rahvalaulud: dr. Jakob Hurda ja teiste kogudest 1. kd. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1926.
 • Eesti rahvalaulud. Antoloogia 1 - 4. / Ülo Tedre;  Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1974.
 • Eesti rahvamuusika antoloogia Anthology of Estonian traditional music / koostanud Herbert Tampere, Erna Tampere, Ottilie Kõiva. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. + 3 CD-d (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; nr. 3)
 • Eesti rahvaviiside antoloogia I / Tampere, Herbert. Faksiimiletr. - Tallinn : Eesti Keele Instituut, 1999.
 • Eesti runoviisid Estnische Runenmelodien = Mélodies runiques estoniennes =Estnische Runenmelodien Mélodies runiques estoniennes/korraldanud: Armas Launis. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1930.
 • Ida-Virumaa rahvakultuurist  / koostaja Ingrid Rüütel. Rakvere; Tartu: Viru Instituut, 2013.
 • Karksi vanad rahvalaulud viisidega I / Taive Särg. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. (Ars musicae popularis, 18).
 • Kihnu lastõ lauluvihk / [kogo pani Niidu Katrin ; Kihnu kielt siädis Noodi Maie. Linaküla (Pärnumaa)] : Kihnu Kultuuriruum, c2008
 • Kihnu naestõ lauluvihk / [kogo pani Niidu Katrin ; Kihnu kielt siädis Noodi Maie] Kihnu Kultuuriruum, c2008
 • Kihnu nuõrdõ lauluvihk / [kogo pani Niidu Katrin ; Kihnu kielt siädis Noodi Maie], Kihnu Kultuuriruum, c2008
 • Kolga-Jaani vanad laulud / koostaja Ene Viidang. Põltsamaa, 1997.
 • Kooli folkloorikogumik. [Tallinn] : Roose, Celia. Avita, c2003. + 1 CD.
 • Kus mu väikeats / Kalamees, Erik. Tallinna Ülikool. Rakvere Kolledž. [näpumängud]
 • Külalaulik I. Rahvalaule sajanditaguseilt eesti külatänavailt / Koostanud: Õunapuu, Lauri. Tallinn, 2013
 • Lahemaa vanad laulud [valimik 1-häälseid regivärsilisi rahvalaule]/koostanud R. Mirov, I. Rüütel, V. Tormis. Tallinn : Eesti Raamat, 1977.
 • Leeloantoloogia. I, Lüroeepika / Paul Hagu.Tartu : Tartu Ülikool, 2004
 • Leeloantoloogia. II, Lüürika / koostaja ja toimetaja Paul Hagu. Tartu : Tartu Ülikool, 2012
 • Loodusest me laulud leitud / koostaja Malle Mölder. Tallinn, 1991. (Loodusteema rahvalaulus, rahvatarkused vahetekstidena)
 • Muhu laulud : folkloor (Meie repertuaar, 2, veebruar 1991) / [koostaja Jaanika Oras; mänguseletused: Ruth Mirov]. Tallinn, 1991.
 • Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse [CD+DVD] / Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel. Tartu: EKM, 2015. (Sarjast: Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist)
 • Muhumaa laule ja lugusid / Ingrid Rüütel. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2016.
 • Mulgi laste laulu- ja mänguvihk / Koostajad Kristi Ilves, Alli Laande, Tiina Lillepuu, Riina Grencštein. Tarvastu, 2014.
 • Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides / Juhan Peegel ; Eesti Keele Sihtasutus, 2004
 • Papa laulik: rahvalikke laule eelmise sajandi algusest / koostaja Sven Peterson. Tallinn, 2019.
 • Põhja-Tartumaa regilaulud 1. : töö- ja tavandilaulud / Salve, Kristi. Tallinn : Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut, 1989.
 • Pärnumaa laule ja lugusid / Ingrid Rüütel. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2017.
 • Pärnumaa rahvalaule ja pillilugusid: Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkond [CD] / Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel. Tartu: EKM, 2017. (Sarjast: Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist)
 • Regilaule ja vaimulikke värsse / Koostajad Kanni Labi, Janika Oras. Tartu: EELK Tartu Ülikooli - Jaani kogudus, 2013.
 • Regilaulik / Ülo Tedre, Veljo Tormis . Tallinn : Eesti Raamat, 1975. Kordustrükk: Uus regilaulik / Ülo Tedre, Veljo Tormis . Tallinn, 2007.
 • Regivärsist netinaljadeni : tekstiantoloogia / [koostanud ja tekstid valinud Paul Hagu ... jt.]. Tallinn : Koolibri, 2005 + 2 CD.
 • Saaremaa laule ja lugusid: Mis on jäänud jälgedesse I / Ingrid Rüütel. Tartu, 2015.
 • Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid [Helisalvestis] / Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel. Tartu: EKM Rahvaluule Arhiiv, 2014.
 • Setu hällitused / Maarja Kasema, Vaike Sarv ; [toimetaja Janika Oras]. Tallinn, 1999.
 • Siberi eestlaste laulud / Koostanud Anu Korb. Tartu: Eesti Kirjandusmuseum, 2005. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 5).
 • Siberi setode laulud = Songs of Siberian Seto = Песни сибирских сето / Koostanud Andreas Kalkun, Anu Korb. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. +2 CD-d ; + 1 DVD. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 7). http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/setu/
 • Tsirr-virr lõokõnõ : tillokõnõ tiijuht Võromaa vannu laulõ manoq / koostanud Marju Kõivupuu . Võru: Võro Instituut, 1999.
 • Põlvamaa vanad lastelaulud  / Aile Vals. Põlva, 1996.
 • Vana kannel . I - XI. Tartu, Tallinn, 1875 - 2014. [regilaulude tekstiantoloogia piirkondade kaupa]
 • Vana Kannel X / Paide ja Anna
 • Vana Kannel XI / Kodavere
 • Vigala kogumik: pärimuse pärlid / koostajad Kaja Vallimaa, Krista Tõldmaker. Vana-Vigala: Folklooriselts Kiitsharakad, 2008.
 • Ühte käivad meie hääled I, Eesti rahvalaule Väike-Maarja kihelkonnast. / Rüütel, Ingrid. Tallinn : Eesti Keele Instituut, 1997.
 • Ühte käivad meie hääled II, Eesti rahvalaule Kadrina ja Rakvere kihelkonnast. / Rüütel, Ingrid. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2001.

 

LAULUMÄNG / MÄNG / ROLLIMÄNG

 • 35 sõrmesalmi ja käemängu vanavanemate varasalvest / Erika Kalamees. Tallinn, Koolibri, 2014.
 • 100 vahvat kullimängu / Külmallik, Eve. Sepper, Eve. Koolibri, 2012
 • 52 Rolli- ja matkimismängu / Arike, Anneli. Koolibri, 2012
 • A. Raudkatsi laulumängud 1 / Raudkats, Anna. [Tallinn]: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, [2006] +1 CD + voldik.
 • Eesti rahvalaule viisidega. 3. Tampere, Herbert. / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn 1958. Elektrooniline väljaanne
 • Eesti rahvamänge  / Aleksander Kalamees. Täiend tr. Tallinn: Eesti Raamat, 1973.
 • Eesti uuemad laulumängud 1-2. [osa]/ koostanud Ingrid Rüütel. Tallinn : Eesti Raamat, 1980-83
 • Ilmamängud. 64 lustakat rahvapärimuslikku õuemängu / Vilbaste, Kristel. Koolibri, 2012
 • Kaks sammu sissepoole: ringmängulaulud / Meeme Liivak. [Tallinn]: Talmar & Põhi, 2000. + 1 CD.
 • Kaks sammu väljapoole: ringmängulaulud / Meeme Liivak. Tallinn : Talmar & Põhi, 2002. + 1 CD.
 • Keskkonnamängude kogumik II / koostajad Asta Tuusti, Kaja Lotman. Tartu, 2005.
 • Kooli folkloorikogumik. [Tallinn] : Roose, Celia. Avita, c2003. + 1 CD.
 • Kus mu pöial? / Erika Kalamees. Rakvere: Rakvere Kolledž, 2006.
 • Kus mu väikeats / Kalamees, Erika. Tallinna Ülikool. Rakvere Kolledž. [näpumängud]
 • Langevarjumängud / Eve Külmallik, Eve Sepper. Tallinn: Koolibri, 2013.
 • Laste loovus ja kujutlusvõime:  mäng ja selle osa lapse psüühilises arengus / Lev Võgotski. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2016.
 • Laste päev täis rahvajutte: rahvajutud koolieelse lasteasutuse mitmekultuurilises rühmas / Jelizaveta Lauri. Rakvere: Rakvere Kolledž, 2014.
 • Laste sünnipäevamängud / tõlgitud Saksa keelest / Varrak, 2010.
 • Loovmäng / Anu Sööt. Viljandi, 2011.
 • Muhu laulud : folkloor. Meie repertuaar, 2, veebruar 1991 / [Koostaja Jaanika Oras; mänguseletused Ruth Mirov]. Tallinn 1991.
 • Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse [CD+DVD] / Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel. Tartu: EKM, 2015. (Sarjast: Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist)
 • Mängime õppides. Draamakasvatus II / Raadik, Sirje. Avita 2003
 • Mängud IV, Laulumängud lastele. Faksiimiletrükk / Anna Raudkats. Tallinn : Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2006.
 • Mängukool 2-3 aastastele + nõuandeid vanematele: Kui mängid, siis õpid / Koostajad Maarja Hallik ja Monika Pullerits. [Tallinn] : Avita, 2009. + 1 CD.
 • Mängukool 3-4 aastastele + nõuandeid vanematele: Kui mängid, siis õpid / Koostajad Maarja Hallik, Nele Valksaare ja Monika Pullerits, Tallinn: Avita, 2012. + 1 CD.
 • Mängukool 4-5 aastastele + nõuandeid vanematele: Kui mängid, siis õpid / Koostajad Maria Kask, Kristel Halman, Pille Arnek ja Monika Pullerits, Tallinn: Avita, 2015. + 1 CD.
 • Mängukool 5-6 aastastele + nõuandeid vanematele: Kui mängid, siis õpid / Koostajad Pille Arnek ja Monika Pullerits, Tallinn: Avita, 2015. + 1 CD.
 • Pärimuslikud laulumängud lastele / koostaja Janne Suits. Eesti Pärimusmuusika Keskus 2014. + CD
 • Pärimuslikud laulumängud lastele II / Koostaja Janne Suits. Viljandi: Pärimusmuusika Keskus, 2018 + CD
 • Rahvamänge läbi aastaringi = Календарные народные игры  / Marina Kuvaitseva. Narva: Narva Muuseum, 2012. (Sarnasused eesti ja vene rahvamängudes)
 • Regivärsilise ekspositsioonlauluga voormängud: tüpoloogia, struktuur, poeetika / Ruth Mirov. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 1998
 • Regivärsist netinaljadeni: Tekstiantoloogia / Koostanud Risto Järv ja Taive Särg. Tallinn: Koolibri, 2005.
 • Roheline. Rütmi- ja liikumisõpetus: Metoodiline juhend / Tuuli Jukk, Tõnu Laikre. Põltsamaa, 2003. (Lisamaterjalina  CD juurde)
 • Sõit Sõõrule. Karjalapse laulud CD / koostaja: Annika Mändmaa, 2009
 • Tule mängima 2 : laulumänge lastele / Sirje Toompere. Tartu : Lauluhaldjas, 2012. + 1 CD.
 • Tuule kodu: laulud, mängud, tantsud väikelastele /Anna-Maria Vaino. Tallinn: Koolibri, 2016.
 • Uued Soome-Rootsi laulumängud juhatustega / Anton Õunapuu. 2. parand. tr. Viljandi : H. Leoke, 1909.
 • Vanad head õuemängud / Krista Kivisalu. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus, 2010.
 • Virumaa vanad lastemängud / Hiiemäe, Mall. Rakvere : Viru Instituut ; Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012.
 • Vägilased. 3CD / Väga Ilusad; Ema Õpetus; Kes Aias? / 2012
 • Õnnõkõn siin tsõõrin olla : Valik Vana-Võrumaa laulumänge / Meelika Hainsoo. Võru: Võrumaa Instituut, 2018.

 

RAHVAPILLI AJALUGU

 • 100 eesti rahvakandlemängijat ja -meistrit: XX-XXI sajand / Guldžahon Jussufi. Tallinn, 2018.
 • Eesti parmupill : ajalugu ja mänguõpetus. / Koostanud: Cätlin Jaago. Tartu : 2011. + 1 CD. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 6).
 • Eesti rahvapille / koostaja ja toimetaja Igor Tõnurist ; kujundaja Einike Soosaar] Tallinn ; Viljandi : Ajakirjade Kirjastus, 2008
 • Eesti rahvapillid ja rahvatantsud / Herbert Tampere ; [kaas: Rein Mägar] Tallinn : Eesti Raamat, 1975.
 • Elus!: eesti rahvapillide lugu = Alive!: The Story of Estonian Folk Music Instruments. Tallinn: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, 2017.
 • Ja pasunad hakkasivad hüüdma...: Eesti vaskpillimängu õpetamise lugu / Tõnu Soosõrv. Tallinn, 2019.
 • Lõõtspillidest, lõõtspillimängust ja - mängijatest / Taavi Teinbas ; noodigraafika Ludvig Ehala. Tallinn : Eesti Rahvakultuuri Arenduskeskus, 1994.
 • Pillid ja pillimäng Eesti külaelus / Igor Tõnurist. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996. (Scripta ethnologica ; 1)
 • Põlvamaa lõõtspillimängijad 1892-2007 /  koostanud Heino Tartes. Tartu, c2007.
 • Viiuli valmistamisest ja ajaloost / Johannes Taul. Tartu, 2003.
 • Võrumaa lõõtspillimängijad: 1892 kuni 2014 / Heino Tartes. [Saverna (Põlvamaa)]: H. Tartes, 2014.
 • Äratusmäng uinuvale rahvamuusikale : August Pulsti mälestusi / Krista Sildoja.  Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinn 2014.
 • Эстонские народные музыкальные инструменты : учебное пособие с творческой тетрадью для русскоязычных школ / Игорь Тынурист, Майя Мулдма. Tallinn : Talmar & Põhi ; Eesti Raadio, 2004.

 

PILL / PILLILOOD

 • 5 Eesti tantsu Estonian folk music for accordion. Rebane, Henn. [Haabneeme (Harjumaa)]: Eesti Muusikakoolide Liit, c2001 + 1 CD.
 • 50 Eesti tantsu viiulile ehk klaverile / kogunud ja seadnud Victor Compe.  [Tallinn] : Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2010. + 1 CD.
 • Abiks väikekandle õppijale / koostanud Aime Reier.  Viljandi: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014. Noot
 • Eesti idiofonid - traditsioon ja “juhuslikkus”. Paar sammukest XXIII: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat / Igor Tõnurist. Tartu, 2007.
 • Eesti parmupill : ajalugu ja mänguõpetus / Koostanud: Cätlin Jaago. Tartu : 2011. + 1 CD. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 6).
 • Eesti rahvapillilood. Pärnu- ja Läänemaa rahvapillipalu Eduard Oja korjandusest 1929. a I. Meie repertuaar, 4., 1989 / koostanud: Ingrid Rüütel. Tallinn: Eesti Raamat, 1989.
 • Eesti rahvaviisid kitarrile I / Käo, Kristo. Tallinn : Kitarrikool, 2008. + CD. (Kitarrikooli noodikogu).
 • Eesti walssid viiulile / Kõige ilusamad pillilood, wiiuli, sarwe ja torupilli järele ülesse kirjutanud J. Jürwetson. Wiljandi : Leoke, 1910.
 • Esimene tutvumine Teppo-tüüpi lõõtspilliga: e-õpik täiskasvanud iseõppijale / Toomas Ojasaar. Mooste, 2018.
 • Everything Depends on How We Raise Them: Educating Young Children by the Suzuki Method /Shingeki Tanaka. USA: Summt-Birchard Music, 2002.
 • Improvisatsioon. Pärimusmuusika : Käsiraamat / koost. Celia Roose, Siiri Kahar. Võru, Tartu, 2005.
 • Jouhikko : The Bowed Lyre / Rauno Nieminen. Julkaisuvuosi, 2017 + 1 CD. (Hiiu kannel)
 • Kandle-Jussi ehk Johannes Rosenstrauchi muusikapärand / Guldžahon Jussufi. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2016.
 • Karmoškaaabits / Matis Leima. Tartu, 2019.
 • Kesk-Eesti pillilood / koostajad Lili Välimäe ja Anneli Kenk. Türi, 2016.
 • Kihnu pillilugudevihik / [kogo pani Niidu Katrin. [Linaküla] : Kihnu Kultuuriruum, c2009.
 • Kihnu tantsulood = Kihnu Dance Tunes [Noot ja helisalvestis] / Koostaja Ingrid Rüütel. Tallinn: TÜ Kunstide Instituut; Eesti Kirjandusmuuseum, 2009  + 2 CD.
 • Kitarri hooldamine ja häälestamine: kuidas oma kitarri töökorras hoida ja tema eluiga pikendada / Kristo Käo. Tallinn: Kitarrikooli kirjastus, 2010 + 1 DVD.
 • Kitarriõpik noortele või muidu tarkadele / Kristo Käo. Tartu: Kitarrikooli kirjastus, 2013.
 • Kuuekeelne kannel / Eesti Rahva muuseum ; koostanud J. Sööt.  Tartu: [Eesti Rahva muuseum], 1990. [Ehitus, mängutehnika]
 • Kuuekeelne kannel : noodikogu / koostanud Pille Karras ; eessõna Igor Tõnuristilt ; [toimetaja: Ants Salum]
 • Labajala walsid viiulile / Kogunud T. Allikas. Wiljandi, 1904.
 • Lustlik mängumees ehk rahvapärase viiuldamise esimesi samme: E-õpik / Krista Sildoja. Mooste, 2018.
 • Parmupill. Noodiraamat + mänguõpetus: Noodistusi parmupillisalvestustest Eesti rahvaluule Arhiivis / Koostanud Cätlin Mägi. Viljandi, 2015.
 • Playing (less) Hurt: An Injury Prevention Guide for Musicians / Janet Horvath. New York: Hal Leonard Books, 2010.
 • Päkarauakandle mänguõpetus / Toivo Luhats. [Tallinn] : Eesti Folkloori Selts, [2007].
 • Pärimusmuusika noodikogu. 1. vihik / [Koostaja] Cätlin Mägi. Viljandi : Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2016 .
 • Pärimusmuusika noodikogu. 2. vihik: Võrumaa viiuldajad Otto Hiiop ja Kristjan Joakit /   Koostaja Katariina Tirmaste. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2017.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 3. vihik: Mulgimaa pillilood / [Koostaja, noodigraafika:] Cätlin Mägi. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2018.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 4. vihik: Vana-Võrumaa lõõtspillilood  / [Koostaja ja noodistused] Juhan Uppin.  Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2018 .
 • Pärimusmuusika noodikogu. 5. vihik: Kuusalu pillilood / [Koostaja, noodigraafika:] Cätlin Mägi, Anneli Kont. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2019.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 6. vihik: Ruhnu viiulilood / [Koostaja ja noodistused] Katariina Tirmaste. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2019.
 • Pärimusmuusika noodikogu. 7. vihik: Hiiumaa torupillimängija Juhan Maaker ehk Torupilli Juss / [Koostaja ja noodistused] Cätlin Mägi. Viljandi: Eesti Pärimusmuusika Keskus, 2020.
 • Pärnumaa Viiuldajad. Esimene [Noot] / [Koostajad: Krista ja Raivo Sildoja ; noodid: Krista Sildoja]. Viljandi, 1997.
 • Pärnumaa Viiuldajad. Teine [Noot] / [Koostajad: Krista ja Raivo Sildoja; noodid: Krista Sildoja]. Viljandi, 1999.
 • Rahvakandlemängu esimesed sammud: e-õpik täiskasvanud iseõppijale / Kadri Lepasson. Mooste, 2018.
 • Rahvalik mandoliinimäng: raamat iseõppijale / Ilmars Pumpurs. [Läti], 2018.
 • Rahvamuusikapeo noodiraamat : XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään" : 30. juuni - 2. juuli 2017 /  Toimetaja Vaike Rajaste. Tallinn, 2016.
 • Rahvapärane viiulimäng / Eesti Noorte Viiulikoor, Juta Helilaid, Toomas Torop, Jürjo Jaama. [Tallinn] : Eesti Raadio, 2005 + 1 CD.
 • Rahvapärased pillilood noodivihik / toimetaja Juhan Uppin.  Tallinn: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2011.
 • Setu kandle noodikogu / Milja Udras. Võru: [Udras], 2010.
 • Soome-ugri hõimumustrid klaverile: klaveriõpik / Koostanud Aino Merila. Tallinn, 1999.
 • Suupilliõpik / Ilmar Tõnisson. [Tahkuranna], 2015.
 • Suupilliõpik : bluusisuupilli illustreeritud õpetus algajatele / Sandy Weltman. Tallinn: Sinisukk, 2012  + 1 CD + 1 suupill.
 • Säästupilllid / Margit Harf. Tallinn: Ilo, 2010. (Sarjas: Hea tunni võti)
 • Torupillile ehk sõrmilisele, wilespillile, sarwele ja viiulile  / T. Allikas. Wiljandi, 1906.
 • Ukulele aerobics /Chad Johnson. USA, 2014.
 • Ukulele chord finder: Easy-to-Use Guide to Over 1000 Ukulele Chords / Hal Leonard. Milwaukee : Hal Leonard, c2005.
 • Uued pillilood pärimusmuusikas / koostaja: Sandra Sillamaa. Viljandi: [S. Sillamaa], 2008 + 1 CD.
 • Viiulipalade muusikaline vorm eesti rahvatraditsioonis. Ars Musicae Popularis 6.  / Liimets, Airi. Tallinn: Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut, 1988.
 • Viron vakka [Noot] : 105 eesti rahvatantsu : noodiraamat / [Noodigraafika: Toomas Torop ; kaanekujundaja: Henry Semmel]. Tallinn : Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2008.

 

RAHVAKALENDER

 • Eesti kalendrilaulud viisidega / Taive Särg. Tallinn : Koolibri, 2008 + 1 CD.
 • Eesti rahvakalender I – VII / koostanud S. Lätt, M. Hiiemäe. Tallinn : Eesti Raamat, 1970 - 1995
 • Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas BERTA / http://www.folklore.ee/Berta/
 • Isalt pojale: Raamat lihtsast perekeskis koostegemisest seotuna muistse kalendri ja muhedate rahvajuttudega  / Erki Vaikre. Tallinn: Kunst, 2015.
 • Jaanipäev / koostajad Maret Tamjärv, Vivian Siirman. Tallinn, Grenader, 2011
 • Jõulud / koostajad Maret Tamjärv, Vivian Siirman. [Tallinn] : Grenader, 2011
 • Kadripäev / koostajad Maret Tamjärv, Vivian Siirman. [Tallinn] : Grenader, 2013
 • Lasteaia rahvakalender / Lille Teedumäe. [Tallinn] : Avita, 2000.
 • Lihavõtted / [koostanud Maret Tamjärv, Vivian Siirman, Eesti Vabaõhumuuseum ; noodid: Taive Särg]. Tallinn : Grenader, 2012.
 • Maarahva tähtraamat / Vahtre, Lauri.  Tallinn: Mix, 1991.
 • Mardipäev / [Eesti Vabaõhumuuseum ; koostajad Maret Tamjärv, Vivian Siirman. Tallinn: Grenader, 2012.
 • Meie jõulud / Matthias Johann Eisen. Tallinn : Olion, 1994.
 • Meie jõulude lugu / Ants Viires. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002.
 • Päiv ei ole päiväle veli : lõunaeesti kalendripärimus / Mall Hiiemäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006.
 • Pühad ja argised ajad rahvakalendris / Mall Hiiemäe ; Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tallinn : Varrak, 2010
 • Rahvakalendri tähtpäevi : eesti rahvakombed väikestele ja suurtele / Christina Lään. Tallinn: TEA, 2012.
 • Vastlapäev / koostajad Maret Tamjärv, Vivian Siirman. [Tallinn]: Grenader, c2011.
 • Virumaa kalendripärimus/ Mall Hiiemäe. Tartu-Rakvere: EKM Teaduskirjastus, Viru Instituut, 2018.

 

TANTS

 • Eesti rahvapillid ja rahvatantsud / Herbert Tampere ; [kaas: Rein Mägar] Tallinn: Eesti Raamat, 1975.
 • Eesti rahvatantsu oskussõnastik 4.  / Kristjan Torop. Täiend. ja parand. tr. Tallinn: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, 2008.
 • Eesti tantsud [DVD] = Estonian dances = Danses estoniennes / [esitab] Viis. Tallinn, 2007.
 • Kaerajaan / Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ; [koostaja Astrid Väizene].  Tallinn: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2011 + 1 CD.
 • Kihnu tantsud / Sille Kapper, Ingrid Rüütel. Tallinn: Tallinna Ülikool Kunstide instituut, 2010. noodid + 2 DVD.
 • Kihnu tantsulood /  Koostaja Ingrid Rüütel. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut; Eesti Kirjandusmuuseum, 2009 + 2 CD.
 • Kontratantsud / Kristjan Torop. Tallinn: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, 2009 + 1 CD.
 • Kooli folkloorikogumik. / Celia Roose. [Tallinn]: Avita, c2003 + 1 CD.
 • Loovtants: metoodika ja näidistunnid / Mary Joyce. Talinn: Koolibri, 2013.
 • Loovtants. Tantsu baaselemendid: Õpetaja käsiraamat / Anu Sööt. Viljandi: Eesti Tantsuhariduse Liit, 2016.
 • Mäetagused 41: hüperajakiri / Toimetajad Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov. Tartu, 2009. (Tantsu erinumber)
 • Tantsurepertuaari andmebaas
 • Valimik eesti rahvatantse / Põldmäe, Rudolf. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1938.
 • Valimik XX sajandi I poole seltskonnatantse   / Koostanud: Heino Aassalu, Pill Luht, Kristjan Torop . 2. trükk. Tallinn : Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, 2010 +1 CD.
 • Viron vakka : 105 eesti rahvatantsu / Torop, Kristjan. [Tallinn]: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2008 + 1 CD + 1 DVD.

ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE

 • Hommikud ringis ehk väike HAH-raamat: Head Algused Hommikuks: Ideed lasteaiaõpetajale hommikuringide ja mängulise õppetegevuse läbiviimiseks / Maret Melts. Tartu: Atlex, 2014.
 • Hopsadi-huu, võimlemas on suu!: hääldusliigutuste harjutuste kogumik / Iiris adams, Veronika Stuck, Monika Tillmanns-Karus. Tallinn: Koolibri, 2016.
 • Koolimuusika: kõnemängust pillimänguni / Monika Pullerits. Tallinn: Avita, 2004.
 • Koolimuusika: Rütm, mäng ja muusika / Tuuli Jukk. Põltsamaa, 2008.
 • Pärimus pärijaile / Koostanud Ingrid Rüütel. Tartu: Rahvuslik Folkloorinõukogu, EKM etnomusikoloogia osakond, 2000. (Artiklikogumik ettekannetest konverentsil “Laps - pärimuse kandja”)
 • The Suzuki Violin Method in American Music Education: A Suzuki Method Symposium  / John Kendall. USA, 1985.
 • To Learn with Love: A Companion for Suzuki Parents /William and Constance Starr. [USA]: Summy-Birchard ; Miami : [1992?], ©1983.
 • Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidise abil: eesti rahvapärimusel põhinev metoodika lasteaedadele, algkoolidele ja lapsevanematele / Merike Mitt. Tallinn: Väärtuskoolitus, 2012.

RAHVAKOMBED JA RAHVAUSUND, PÄRIMUSE KOGUMINE

 • Eesti loitsud / Mare Kõiva. Tallinn: Pegasus, 2011.
 • Eestlase eluring / Marju Kõivupuu. Tallinn: Varrak, 2015.
 • Ended ja ennustamised Eesti rahvausundis / Reet Hiiemäe. Talinn: Pegasus, 2013.
 • Folkloristlikud välitööd / Koostanud Merili Metsvahi. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017.
 • Isevärki Peipsiveer: Eesti vanausuliste folkloorist ja pärimuskultuurist / Nadežda Morozova, Juri Novikov. Tartu: Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing, 2008.
 • Jänes hüppab kitse: loomamõistatused sõnas ja pildis / Koostanud Piret Voolaid. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus, 2010.
 • Kaitsemaagia eesti rahvausundis / Reet Hiiemäe. Tallinn: Pegasus, 2012.
 • Mäetagused 40: Loomanumber / Toimetajad Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov. Tartu: EKM folkloristika osakond, 2008.
 • Pärimus ja tõlgendus: Artikleid folkloristika ja etnoloogia teooria, meetodite ning uurimispraktika alalt / Koostanud Tiiu Jaago. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003.
 • Rahvaluule: Töölehed I ja II kooliastme emakeeletundi / Koostaja Eha Kaukvere. Tallinn: Ilo, 2009.
 • Regivärsist netinaljadeni: Sissejuhatus rahvaluulesse / Koostanud Merili Metsvahi ja Ülo Valk. Tallinn: Koolibri, 2005.
 • Suur pärimuse mälumäng : 1000 küsimust ja vastust pärimusest / Mikk Sarv. Tallinn: Cum Laude, 2013.
 • Väike linnuraamat rahvapärimusest / Mall Hiiemäe. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2016.

Parima veebikogemuse saavutamiseks kasutab see veebileht küpsiseid.

Loe rohkem meie privaatsuspoliitika kohta siit.

Luba küpsised