Kuusalu pillilood

Vihik koondab pillilugusid Kuusalust. Noodistatud on erinevate pillide repertuaari vanemaid arhiivisalvestusi. Kokku 44 vilepilli-, torupilli- ja viiulilugu. Rikkalikust repertuaarist on valitud just vanemad pillilood ja need tantsulood, mille järgi Kuusalu ranna-aladel tantsiti.

Koostajad Anneli Kont ja Cätlin Mägi

Toimetaja Janika Oras

Väljaandja Eesti Pärimusmuusika Keskus, Pärimusmuusika teabekogu
Kaasväljaandja EKM Teaduskirjastus

kuusalu page 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIND/PRICE: 5 EUR

Telli SIIT