laste paev tais rahvajutteRahvajutud koolieelse lasteasutuse mitmekultuurilises rühmas

Autor: Jelizaveta Lauri

"Laste päev täis rahvajutte" on metoodiline materjal, mis toetab koolieelse lasteasutuse õpetajate tööd mitmekultuurilises rühmas läbi rahvajuttude. Samuti võivad materjalist ideid leida ka lapsevanemad, kelle mitte-eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keelt koolieelses lasteasutuses. Rahvajutud on olnud läbi aegade heaks õppemeetodiks, mille abil saab äratada lastes huvi ning viia see huvi edasi õppe- ja kasvatustöösse.

Kogumik koosneb kolme levinud rahvajutu mugandusest: "Naeris", "Kakuke" ja "Tare-tareke" ning vastavate rahvajuttude tõlgetest nii vene keeles kui ka inglise keeles.

Iga rahvajutu kohta on esitatud valdkondade kaupa võimalikud õppe- ja kasvatustöö eesmärgid, erinevad mõtlemisülesanded, vajalikud taust-teadmised, liikumismängud, meisterdamise juhised ja lavastusvõimalused.

Iga tegevust ja mängu saab mugandada vastavalt laste huvidele, võimetele, vanusele, kultuurilisele ja keelelisele taustale. Seetõttu on kogumik heaks ideepangaks igale täiskasvanule, kes soovib toetada lapse fantaasiarikast tutvumist keelega läbi rahvajuttude.

"Mitmekultuurilisuse temaatika põimimine kultuurilise kontekstiga läbi rahvajuttude on huvitav lähenemisviis ja toetab Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamist. Metoodilist materjali "Laste päev täis rahvajutte" võib pidada oma teemakäsitluselt alushariduses uudseks."

 

HIND/PRICE: 15 EUR

Telli SIIT