Ilmumas on uus loovtantsuraamatTantsu baaselemendid

Autor: Anu Sööt

Käesolev raamat on olnud tantsuvaldkonna inimeste ja erinevate liikumisega seotud õpetajate seas oodatud juba enne selle raamatu sündi. Anu Sööt on eelnevalt välja andnud raamatu "Loovmäng", mis on erinevate pedagoogide seas väga hästi vastuvõetud ja mille materjal on leidnud aktiivset kasutust nii tantsu - kui muudes tundides ja kultuurilistes vabaajategevustes. Uus raamat on loogiline jätk, milles sübenetakse peaasjalikult tantsuhariduslikku valdkonda ja mis on kindlasti Eesti tantsu - õppematerjalide kirjavara tähtis täiendus.

Raamat annab ülevaate loovtantsu olemusest, selle süsteemi kujunemisest maailmas ja selle praktiline osa põhineb meile omasel Eesti kogemusel. Autoril on loovtantsuvallas pikk kogemus, mis peegeldub kogu raamatu olemusest ja tuleb peaasjalikult välja didaktilises osas, kus on selgelt välja toodud tunni ülesehituse põhitõed ning loovtantsu ja üldised õpetamise reeglid.

Raamatus on huvitavat lugemist ja kasulikku materjali erinevate vanuseastmetega tegelevatele tantsuõpetajatele, noorsootöötajatele, aga ka teistele loovtantsu- ja liikumishuvilistele. Lisaks soovitan raamatuga tutvust teha kõigil üldhariduskooli õpetajatel, kes soovivad saada inspiratsiooni selleks, kuidas ainetunde liikumise abil rikastada.

 

HIND/PRICE: 15 EUR

Telli SIIT