eesti uuema rahvalaulu kujunemineAutor: Ingrid Rüütel

Toimetaja: Kanni Labi
Muusikatoimetaja: Tiiu Otsus
Noodigraafika: Edna Tuvi
Kujundus ja küljendus: Pille Niin

Raamat tutvustab uuemate rahvalaulude varasemat kihistust, mida tuntakse seni väga vähe.

HIND: 15 EUR

Telli SIIT