pulst päevaraamatEesti Rahva Muuseum
Toimetajad: Toivo Sikka, Tiina Tael, Ivi Tammaru

August Pulst on üks huvitavamaid ja mitmekülgsemaid tegelasi möödunud sajandi Eesti kultuuriloos. Hariduselt kunstnik, oli ta tõsine rahvamuusikahuviline ja meie nii esemelise kui suulise vanavara koguja ning tutvustaja. Ta oli otseselt tegev nelja muuseumi rajamisel, milledest Eesti Kunstimuuseum, Teatri - ja Muusikamuuseum ning Tori muuseum ka tõeks said, vabaõhumuuseumist sai asja alles hiljem. Esimesed vanavara korjamise kogemused sai Pulst üliõpilasena Eesti Rahva Muuseumile kogudes. Tema ind „hävivat muinsust" päästa oli raugematu ja tänu sellele on Eesti Rahva Muuseumi esemekogu rikkam ja arhiiv huvitavam.
Käesolevas raamatus saab lugeda August Pulsti mõtetest ja juhtumitest tema kogumismatkadelt nii kodukihelkonda Torisse kui ka Kadrina kihelkonda. Katkendid pärinevad päevaraamatutest aastatest 1911-1915. Säilitatud on autori kirjutusviis, kaasa arvatud lihtsamad lühendid nagu h. = härra, k. = kell, hom. = hommikul, nimet. = nimetatud jne. Arusaadavuse huvides on lisatud kirjavahemärke. Mõningatele väljenditele on lisatud nurksulgudes seletused.

HIND/PRICE: 5 EUR

Telli SIIT