August Pulsti mälestusiAutor: Krista Sildoja

20. sajandil aktiivselt tegutsenud kunstniku, muusika- ja muuseumitegelase August Pulsti nimi on hakanud kõlama üha enam ja enam. Käesolev mälestusteraamat tutvustab August Pulsti tema rahvamuusika-alase tegevuse ning originaaltekstide kaudu. Ta on 1961. aastal oma käsikirjaliste muusikamälestuste alguses öelnud nõnda: "Kuigi rahvalaule ja pillilugusid, seega kõige olulisemat, on jäädvustatud ja säilitatud isegi aukartustärataval määral, on selle juures isik ise, laulja ja pillimees ometi jäädvustamata jäänud. Meie ei leia neid ei sõnas ega pildis ehk kuigi, siis väga napilt. Pealegi jäävad meile enestele juba hämaraks olud ja miljöö, milles nad elasid, tegutsesid ja seda asendamatut rahvakunsti viljelesid, edasi kandsid, rääkimata siis veel meie järeltulevatest põlvedest. Siin tuleks veel mõndagi teha, vähimalt olulisemaid mälestusi neist esile tuua."
See raamat annab meile võimaluse heita pilk Eesti 20. sajandi esimese poole muusikaellu.

HIND/PRICE: 15 EUR

Telli SIIT