kiioraKiiora om jo paar suvvõ Setomaal ja välähpuul hellü tennü'. Mullõ hindäle Kiiora meelüs selle, õt tah pillimängupargih sünnüse' sündsähe ütteh mängmä Luhamaa nulga tsura' ja Tsätski nulga näio. Näide mäng om ku vüü, mia köüt kokko põh'a ja lõuna Setomaad.
olõ ütelnü' õt sänsit nuuri näteh või süä rahu olla' - Seto ello tulõ kimmäs nuur põlv mi vanno asõmõlõ. - Hõrna Aare

Leima Matis - kiiga, karmoška, pardsipill, laul
Ämariku Evelin - karmoška, laul
Leima Laurits - kitarr

"Püdsäjüräjidõ pido" om salvestatu' Eesti Kirändusmuuseumih
Helü pääle võtnu' ja miksi tennü': Tammõ Jaan
Kunstnik: Linnutaja Kristel
Kujunduse tennü': Kiiora
Päälik: Leima Matis

1. Luitekass
2. Mari lugu
3. Luhamaa reinlender
4. Karobuška
5. Rootsi polska
6. Poola polka
7. Illos valts
8. Pardsipillilugu
9. Kohanuška
10. Vahelaani tuustepp
11. Ftornik
12. Piimanaiste polka
13. Hiro

www.kiiora.eu

HIND/PRICE: 11 EUR

Telli SIIT