irmelin kärlingetenKarin Ericsson Back
Malin Foxdal
Maria Misgeld

1. Telegram för Lucidor
2. Emigrant
3. Lapp-Nils
4. Vårt enda hem är kärleken
5. Jag ser på dina ögon
6. Kommer han till fönstret
7. Jungfrun och Båtsman
8. Kärleksvisa
9. Bjärs Niklas vals
10. Giftasvisan
11. Den gråtande drängen
12. Som stjärnan
13. En midsommarafton
14. Sörj icke, gråt icke
15. Å du vet
16. Kvällen stundar

HIND/PRICE: 10 EUR

Telli SIIT