Tagasiside küsimustik konverentsile

Hea konverentsikülastaja/ kuulaja!
Palume teilt tagasisidet toimunud konverentsile.