Eeldades, et Eesti on rahvusriik ja et rahvuse olulisemaks tunnuseks on tema pärimuskultuur, on Eesti Pärimusmuusika Keskuse missiooniks Eesti pärimusmuusika elavana hoidmine, õpetamine ja propageerimine läbi elava eeskuju.

Oma tegevusega soovime me:

  • muuta pärimus taas meie elu igapäevaosaks
  • tugevdada Eesti rahvuslikku ja paikkondlikku vaimset isikupära
  • kasvatada rahvuslikku eneseväärikust ja usaldust esivanemate vaimse pärandi vastu
  • suurendada lugupidamist ja sallivust teiste kultuuride suhtes

EPMK meeskonna väärtused:

Me oleme põhjalikud.
Me tunneme igaüks oma valdkonda ja nii tekib sünergia. Me oleme asjatundlikud ning suudame protsesse käivitada ja lõpule viia. Me hindame põhjalikkust ka teistes.

Me oleme lõbusad.
Meile meeldib meie töö. Sünergia inspireerib. Me ei takerdu probleemi. Me läheneme asjadele positiivselt.

Me oleme siirad.
Me oleme avameelsed. Me lähtume otsuste tegemisel südametunnistusest. Me ei tee midagi loomuvastast. Me oleme heas mõttes naiivsed – usume, et inimesed on head. Siirast muusikat teevad siirad muusikud.

Me oleme uudishimulikud.
Me tahame teada. Me tahame õppida, kogeda ja osata. Me otsime põnevust. Me tahame, et oleks huvitav.

Me tahame jagada.
Me tahame näidata, jagada ja inspireerida. Meil on kogemused pärimuskultuuri vallas ja teame palju. Jagame oma kogemusi, teadmisi ja tegemisi üksteisega ning tahame osaleda dialoogis teiste inimeste ja institutsioonidega.

Me usaldame ja austame.
Me austame üksteise eripärasid ja oleme avatud - üksteise, uute ideede ja ka kriitika suhtes.
Me austame töörahu, planeerime aega ja hoiame lubadustest kinni.