Pärimuskultuur Eestis 1Autorid: Ingrid Rüütel, Ene Margit Tiit

Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond

Tänapäeval on Eestis sadu rahvakunstikollektiive, igal aastal korraldatakse folkloorifestivale ja rahvapillimeeste kokkutulekuid, tegutsevad tantsuklubid ja noortelaagrid. Millega sellist pärimuskultuuri taassündi seletada, kes seda kannavad ja milleks see vajalik on? Neile küsimustele otsitaksegi vastust käesolevas raamatus. Uurimus põhineb ankeetküsitluste andmetel, millele vastas ligi 400 inimest 47 eesti folkloorirühmast ning ligi 200 osalejat 20 vähemusrahvaste rühmast.

HIND: 3 EUR

Telli SIIT