Eeldades, et Eesti on rahvusriik ja et rahvuse olulisemaks tunnuseks on tema pärimuskultuur, on Eesti Pärimusmuusika Keskuse missiooniks Eesti pärimusmuusika elavana hoidmine, õpetamine ja propageerimine läbi elava eeskuju.

Oma tegevusega soovime me:

  • muuta pärimus taas meie elu igapäevaosaks
  • tugevdada Eesti rahvuslikku ja paikkondlikku vaimset isikupära
  • kasvatada rahvuslikku eneseväärikust ja usaldust esivanemate vaimse pärandi vastu
  • suurendada lugupidamist ja sallivust teiste kultuuride suhtes