VÄIKE HELLERO (Eesti) esinevad 26. juulil kell 17:00 Ugri Laval .
Koosseis:
Jaanika Oras, Maarja Oras, Miina Oras, Kadi Sarv, Kail Sarv, Pihel Sarv, Tuul Sarv, Meel Sarv, Maali Kahusk, Salme Kahusk, Päivi Kahusk, Leanne Barbo, Katrin Valk, Lagle Zobel
Kontakt:
Jaanika Oras
«Väike Hellero» on «Hellero» teine põlvkond, kelle rahvalaulukogemus on omandatud varasest lapsepõlvest koos vanematega lauluproovidel käies.

1994. aastal tegevust alustanud ansambli repertuaari kuuluvad põhiliselt eesti, aga ka teiste soome-ugri rahvaste rahvalaulud, -mängud ja -tantsud. Eriline koht on regilaulul ja vanematel laulumängudel, mille allikaks tihti arhiivimaterjalid.

«Väike Hellero» on esinenud mitmel pool Eestimaal, aga ka rahvusvahelistel folkloorifestivalidel «Baltica» Tallinnas, «Pispalan sottiisi» Tamperes ning Metsasoomepäevadel Norras.